Sandvejens natur- og kulturarvsforening

KONTAKT OS

 
 
 
 

Om Foreningen


Foreningen, som er stiftet 1. juni 2020, har til formål at

1)  At medvirke til dels at bevare, genskabe og udvikle og dels at formidle Sandvejens særegne kulturarv og naturarv, herunder at sikre høj arkitektonisk kvalitet og bygningskulturelle værdier i samspil med rekreative værdier og høj naturkvalitet.
 
2)  At varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at repræsentere medlemmernes synspunkter overfor offentlighed, myndigheder, grundejerforeninger eller kulturinstitutioner, dog således at det enkelte medlem også har ret til selv at varetage sine rettigheder som grundejer.


KONTAKTOPLYSNINGER


Foreningens formand

Mike Ameko Lippert