Udvalget for Plan og Teknik har på deres møde den 12. august vedtaget, at der igangsættes en planproces primo 2021 for udarbejdelse af bevarende lokalplan for Sandvejen.

Der henvises til mødereferatet  på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Name of reviewer